Một số tư thế thông dụng khi sử dụng máy rung toàn thân Crazy Fit Massage

tư thế tập giảm cân với máy rung toàn thân crazy fit massage

  1.  Đứng trên máy , dang rộng hai chân bằng vai. Chạy máy theo độ rung phù hợp.
  2. Tay nắm vào thanh vịn tay, dang rộng hai chân bằng vai, chùng gối xuống một tý.
  3. Một chân để lên tấm rung, một chân đứng dưới sàn. Tư thế này có nghĩa là máy chỉ tác dụng lên một chân. Người tập có thể thay đổi luân phiên chân trái và phải.
  4. Nằm xấp, chống tay xuống sàn ở tư thế hít đất, mũi chân đặt lên tấm rung.
  5. Nằm ngửa , đặt hai bàn chân lên tấm rung, nâng mông khỏi mặt đất.
  6. Quì gối chống hai tay lên tấm rung, hai bàn tay ngửa.
  7. Đặt một tay lên tấm rung.
  8. Nằm sấp lên tấm rung, vị trí bụng, hạ bộ và đùi đặt lên tấm rung, co hai cẳng chân lại.
  9. Ngồi đặt mông lên tấm rung, duỗi  thẳng hai chân.
  10. Ngồi xếp bằng lên tấm rung.