Chạy bộ khoảng 10km/tuần giúp củng cố sức khỏe một cách ổn định
Chạy bộ khoảng 10km/tuần giúp củng cố sức khỏe một cách ổn định

Theo một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa chạy bộ và sức khỏe, chạy bộ 5 hoặc 6 dặm, tương đương 8,5 đến 10 km mỗi tuần có thể giúp củng cố sức khỏe một cách ổn định. 09:03:39 30/08/2016

Xem chi tiết

Trang: