Khi chúng ta giảm cân, trọng lượng đó đã biến đi đâu? Sức nóng hay cơ bắp?

Theo một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí British Medical Journal ( tạp chí Dược Phẩm Anh Quốc), mỡ tích trữ trong cơ thể được đốt cháy thành năng lượng và thoát ra khỏi cơ thể qua phổi. Chính xác  là khí dioxit cacbon (CO2).Nghiên cứu cũng  tính toán rằng 84% của lượng mỡ thừa của cơ thể mất đi theo cách này. Phần mỡ còn lại bị phân giải thành nước(H2O) được thải ra khỏi cơ thể dưới dạng mồ hôi và nước tiểu.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi 150 bác sĩ trên 1000 người ăn kiêng và huấn luyện viên thể thao. Câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu này là lượng cacbon thải ra là bao nhiêu của một người luyện tập theo chế độ giảm cân. Để cho dễ hiểu, các nhà nghiên cứu đã qui lượng cacbon thở ra so sánh với một ổ bánh mì ăn sáng. Một người hoạt động nhẹ và ăn ngủ nghỉ thôi cũng thở ra lượng CO2 tương đương 100g bánh mì ăn sáng trong 5 giờ. Nói cách khác, nếu bạn chạy bộ thì bạn thở ra một ổ bánh mì ăn sáng nặng 200g trong vòng 1 giờ.

(sưu tầm)