Bằng cách kết hợp các khoảng cường độ cao trên máy chạy bộ với  các bài tập các nhóm cơ khác,mục tiêu luyện tập của bạn sẽ đạt được.

Thật không may, để có được một lớp học thực tế, bạn cần phải đăng ký tập gym. May mắn thay,theo chỉ dẫn sau đây bạn có thể tự tập ở nhà. Hãy coi đó là sự khởi đầu hoàn hảo cho cuối tuần của bạn.

Bạn sẽ bắt đầu tập luyện với phần cardio trước khi chuyển sang cường độ tiêu hao nhiều sức hơn, sau đó lặp lại cho tổng cộng ba lần.

Cardio

Xác định mức độ tập thể dục của bạn (đi bộ, chạy, hoặc chạy bộ) và lặp lại chu kỳ ba phút tổng cộng ba lần. Điều chỉnh tốc độ khi cần thiết, nhưng nên nhớ rằng nhịp độ nhanh chóng của bài tập sẽ làm bạn cảm thấy như đang sử dụng công suất tối đa của bạn,  nhịp tim tăng cao. Sau khi chạy qua các chu kỳ ba lần, kết thúc  ở tốc độ của tốc độ dễ dàng của bạn. Tổng số phút thực hiện: 10 Sau đó nhanh chóng chuyển sang phần tiêu tốn sức mạnh!

Chế độ đi bộ

  • Một phút dễ dàng (tốc độ 3,5)

  • Một phút vừa phải (tốc độ 4.0)

  • Một phút nhanh (tốc độ 4.5)

Chế độ chạy bộ chậm

  • Một phút dễ dàng (tốc độ 4,5-5,0)

  • Một phút vừa phải (tốc độ 5,5-6,5)

  • Một phút nhanh (tốc độ 7,0-8,0)

Chế độ chạy đua

  • Một phút dễ dàng (tốc độ 6,0-7,0)

  • Một phút vừa phải (tốc độ 7,5-8,5)

  • Một phút nhanh (tốc độ 9,0-10,0)