Bạn đã có một bắp tay cơ bắp sau nhiều ngày tập tạ. Bạn muốn có cơ bụng nữa cơ, vậy bạn bắt đầu như thế nào? Bạn chỉ muốn tập riêng cho nhóm cơ bụng mà không muốn thay đổi động tác đã quen thuộc với các các nhóm cơ khác. Chúng tôi xin giới thiệu một số động tác luyện tập riêng cho nhóm cơ này như sau.

Hướng dẫn thao tác luyện riêng cho nhóm cơ bụng

1. Giữ chân bạn an toàn ở phía cuối ghế và nằm xuống

2. Đặt tay nhẹ phía sau đầu, khuỷu tay vào trong. Gợi ý: đừng đan ngón tay phía sau đầu.

3. Trong khi đẩy lưng dưới xuống dưới ghế để cô lập nhóm cơ bụng bắt đầu nâng vai khỏi ghế.

4. Tiếp tục đẩy mạnh lưng dưới xuống dưới ghế, co cơ bụng và thở ra. Vai của bạn nên chỉ rời khỏi mặt ghế khoảng 10 cm, trong khi lưng dưới vẫn giữ trên ghế. Ở vị trí trên cùng, co mạnh cơ bụng và giữ ở vị trí co một giây. Gợi ý: Tập trung để chuyển động từ từ và trong tầm khống chế, đừng sử dụng quán tính để đưa thân lên.

5. Sau khi dừng một giây, bắt đầu đi từ từ xuống vị trí bắt đầu trong khi hít vào.

6. Lặp lại động tác cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.